eSpear

ระบบช่วยเหลือการแก้ไข

ทำการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ง่ายขึ้น

สำหรับลูกค้าที่ไม่มีทรัพยากรภายในสำหรับแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเหมาะสม eSpear สามารถให้บริการระบบช่วยเหลือการแก้ไขเพื่อจัดการการคัดกรองเริ่มต้น และการเฝ้าติดตามลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่สัญญาทุกรายอย่างต่อเนื่อง